Wiemy wszystko o zieleni

O nas

Nasza firma ma ponad 25 lat doświadczenia


Nasza firma powstała w 1991 roku. Założona została w oparciu o 20-letnie doświadczenie jej właścicielki - Teresy Świerzbińskiej. Podstawą działalności naszej firmy jest pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej oraz gospodarka drzewostanem.

W ramach rozwoju firmy i poszerzania naszych możliwości oferujemy również projektowanie i zakładanie ogrodów. W naszej firmie pracują dyplomowani projektanci, którzy z pasją i z zaangażowaniem realizują każde zielone marzenie.

...my wiemy, że wiemy wszystko o ZIELENI


My wiemy, że wiemy wszystko o ZIELENI

Kompleksowa pielęgnacja zieleni

drzewa ciecia kwietniki trawniki inne

Drzewa

Wycinka drzew

Cięcia pielęgnacyjne

Leczenie uszkodzeń

Krzewy

Cięcia odmładzające

Cięcia pobudzające kwitnienie

Cięcia formujące krzewów i żywopłotów

Kwietniki

Pielęgnacja kwietników jednorocznych i wieloletnich w tym różanek

Trawniki

Koszenie

Renowacja /regeneracja

Nawodnienie i nawożenie

Koszenie terenów chwastowych

Inne

Zwalczanie chwastów

Nawodnienie i nawożenie drzew i krzewów

Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

Gospodarka drzewostanem


Wycinka drzew

Leczenie uszkodzeń drzew

Cięcia pielęgnacyjne drzew

Zabezpieczanie drzew na placach budów

Zakładanie wiązań i podpór w koronach drzew

Przesadzanie starych drzew i pielęgnacja po przesadzeniu

Projektowanie zieleni


Kosztorysy

Konsultacje

Dokumentacje projektowe

Projekty wykonawcze zieleni

Projekty gospodarki drzewostanem

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Koncepcje/wizualizacje przestrzenno-plastyczne zieleni

Inwentaryzacje zieleni z oceną dendrologiczną drzewostanu

Zakładanie ogrodów


Nasadzenia roślinne

Zakładanie trawników

Ogrody skalne i ziemne

Nawierzchnie ogrodowe

Oczka, stawy, kaskady wodne

Mała architektura do ogrodu

Systemy oświetlenia ogrodowego

Odśnieżanie


Usuwanie oblodzeń na ciągach pieszych (ręczne i mechaniczne)

Odśnieżanie ciągów pieszych (placów, ulic, parkingów, prywatnych posesji)

Usuwanie nadmiaru śniegu i lodowych sopli /z tarasów, balkonów, dachów

Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia

Inspektora Nadzoru z zakresu pielęgnowania i ochrony drzew

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

Kierowania pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi

Parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej

Projektowe z zakresu Architektury Krajobrazu

Prowadzimy nadzór ogrodniczy nad:

Inwestycyjną wycinką i przesadzaniem drzew

Ochroną drzew na placach budowy

Budową i pielęgnacją zieleni również na terenach parków zabytkowych i innej zorganizowanej zieleni zabytkowej

Pielęgnacją chirurgiczną drzewostanu /również na terenach wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków/

Przygotowujemy

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe w szczegółowym zakresie i formie spełniającej wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Realizacja zleconych prac prowadzona jest na najwyższym poziomie zgodnie ze sztuką ogrodniczą i warunkami zleceniodawcy